World 89 Megaera 10m – FSY 5/13HC 1

World 89 Megaera 10m - FSY 5/13HC

Ji-Kun down, 10m HC World 72!

Ji-Kun down, 10m HC World 72!

Tortos HC DOWN, 3/13 HC. World 104 10m kill. 2

Tortos HC DOWN, 3/13 HC. World 104 10m kill.

FSY World 102 Horridon 10m HC

FSY World 102 Horridon 10m HC